Filter
Stäng

Kvalitetspolicy

 

Kvalitetspolicy

Maskin & Miljöteknik i Sverige AB skall sträva efter att erbjuda våra kunder städmaskiner, städmaterial och reservdelar genom försäljning, uthyrning, support/utbildning och service av högsta kvalitet.

Våra medarbetare skall visa ett personligt ansvar för kvalitet och följa givna instruktioner och rutiner, i det dagliga arbetet.

 

Detta uppnår vi genom att:

 • ständigt ha kundnöjdheten i fokus.
 • alltid bemöta kunder med en positiv och lösningsfokuserad inställning.
 • genom kunskap och ärlighet skapa långsiktiga relationer med våra kunder.
 • ha en god logistik i både yttre och inre processer.
 • utveckla våra IT-resurser för kommunikation, för att skapa smidiga processer både inom företaget och ut mot kunder.
 • utvärdera kundnöjdheten vid maskinleveranser.
 • kontinuerligt utveckla våra medarbetares kunskaper.
 • generellt följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av.
 • aktivt arbeta för en bra arbetsmiljö samt arbeta förebyggande mot ohälsa.
 • aktivt informera och utbilda våra kunder om maskiner och utrustning.
 • samordna och planera tillsammans i arbetslaget.
 • ha en fast mötesstruktur, för att driva miljö- och kvalitetsarbetet framåt och fånga upp avvikelser.
 • vårt kvalitetsledningssystem ständigt kommer att förbättras.

Vid frågor angående vår kvalitetspolicy eller vårt kvalitetsarbete, vänligen skicka e-post till info@fimap.se.