Filter
Stäng

FFM - Fimap Fleet Management

                                                                                                                             

Med FFM-systemet är du ständigt ansluten och får information online, i realtid, om maskinens operationer och status. FFM kan köpas till vissa av FIMAP´s städmaskiner. 

Med FFM kan du öka kontrollen och få ut mer av dina maskiner. Systemet ger en övergripande översikt av varje maskins driftstid och vilken tid den är tillgänglig för annat arbete, än det som är planerat. Det visar även vilken operatör som utfört arbetet och skickar meddelande per e-post/sms om problem skulle uppstå. 

Genom uppkopplingen kan visst förebyggande underhåll göras, servicehistoriken följas och utförda servicearbeten kan kontrolleras på ett smidigt sätt. 

FFM gör det möjligt att begränsa oförutsedda händelser, förhindra onödiga driftstopp och sänka kostnaderna samtidigt som prestandan förbättras.