Filter
Stäng

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Maskin & Miljöteknik i Sverige AB skall sträva efter att erbjuda våra kunder städmaskiner och städmetoder med minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra medarbetare skall visa ett personligt miljöansvar och följa givna instruktioner och rutiner i det dagliga arbetet.

 

Detta uppnår vi genom att:

  • använda produkter såsom Twister-systemet för att minska och i möjligaste mån få våra kunder till kemikaliefri städning med maskin.
  • aktivt utbilda och erbjuda kunder information och utrustning för dosering av kemikalier till städmaskiner för att undvika överdosering, detta sker löpande vid servicebesök samt varuleveranser.
  • beakta miljöaspekten vid inköp av bilar, varor och tjänster.
  • utveckla våra medarbetares kunskaper inom miljöområdet.
  • följa tillämpad miljölagstiftning, föreskrifter och övriga miljökrav vi berörs av.
  • förebygga miljöpåverkan och ständigt uppdatera och förbättra oss i miljöarbetet.
  • samordna och planera leveranser vid inköp av varor, för att minska antalet transporter.
  • planera leveranser och serviceuppdrag ur ett geografiskt perspektiv, för att om möjligt samordna våra egna transporter och därigenom minska vår bränsleförbrukning.
  • vårt miljöledningssystem ständigt kommer att förbättras. 

 

Vid frågor angående vår miljöpolicy eller vårt miljöarbete, vänligen skicka e-post till info@fimap.se