Filter
Stäng

Certifikat / Miljöpolicy

Miljöpolicy

Maskin & Miljöteknik i Sverige AB skall sträva efter att erbjuda våra kunder städmaskiner och städmetoder med minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra medarbetare skall visa ett personligt miljöansvar och följa givna instruktioner och rutiner i det dagliga arbetet.

Detta uppnår vi genom att:

  • Använda produkter så som Twistersystemet för att minska och i möjligaste mån få våra kunder till kemikaliefri städning med maskin.
  • Aktivt utbilda och erbjuda kunder information och utrustning för dosering av kemikalier till städmaskiner för att undvika överdosering, detta sker löpande vid servicebesök samt varuleveranser.
  • Beakta miljöaspekten vid inköp av bilar, varor och tjänster.
  • Utveckla våra medarbetares kunskaper inom miljöområdet.
  • Följa tillämpad miljölagstiftning, föreskrifter och övriga miljökrav vi berörs av.
  • Förebygga miljöpåverkan & ständigt uppdatera och förbättra oss i miljöarbetet.
  • Samordna och planera leveranser vid inköp av varor för att minska antalet transporter.
  • Planera leveranser och serviceuppdrag ur ett geografiskt perspektiv för att om möjligt samordna våra egna transporter och därigenom minska vår bränsleförbrukning.

Vårt miljöarbete kommer fortlöpande att förbättras och miljöpolicyn ses över.

Vid frågor angående vår miljöpolicy och miljöarbete vänligen maila till info@fimap.se